okt 222020
 

Door middel van de actie Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International zetten onze leerlingen zich in voor de Mensenrechten van medemensen die – waar ook ter wereld – ten onrechte in de gevangenis zitten.  Elke leerling kiest zelf zijn of haar eigen schrijfactie, gaat op zoek naar aanvullende informatie en neemt het in een overtuigende e-mail – gericht aan regeringsleiders en een ambassade – op voor de rechten van de betrokken medemens.  Argumenten, voorbeelden en nuanceringen zijn daarbij van groot belang, maar ook taal- en ICT-vaardigheden zijn daarbij onontbeerlijk.  Deze sociale actie kwam tot stand in de schoot van de vakgroep Levensbeschouwelijke vakken en wordt dan ook ondersteund door de leraren Nederlands, Engels en ICT.  We danken iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt aan dit project.  Want wie meedoet, kan écht iets voor iemand anders betekenen.

Sorry, the comment form is closed at this time.